THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐHĐB
BÀI TUYÊN TRUYỀN  CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG ĐOÀN KẾT NĂM 2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG ĐOÀN KẾT NĂM 2023

Ngày 26/12/2022, UBND phường Đoàn Kết xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở ...
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023

KẾ HOẠCHTuyên truyền công tác cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023 Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố về tuyên truyền công tác cải cách hành chính phường Đoàn Kết năm 2023; Kế hoạch số 1431/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND phường về cải cách hành chính phường ...
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 13
Hôm qua : 84
Năm 2023 : 9.140