THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐHĐB

KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐOÀN KẾT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 23/12/2022, HĐND phường phường Đoàn Kết khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, ban hành các nghị quyết nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Đoàn Kết tập trung đánh giá, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đến nay, kinh tế của phường tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động thương mại – dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng và đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, dô thị, xây dựng, quản lý cây xanh, thu chi ngân sách được tăng cường thực hiện. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe  Nhân dân, thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, giảm nghèo và các hoạt động khác được quan tâm chỉ đạo. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường từng bước đổi mới, quản lý tốt các vấn đề xã hội trên địa bàn. Bộ máy chính quyền có sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.

Để hoàn thành 9 chỉ tiêu chủ yếu và 2 chương trình trọng tâm trong năm 2023, phường Đoàn Kết đề ra 5 nhiệm vụ, 5 giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán để triển khai thực hiện.

 

Lượt xem: 84
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 4
Hôm qua : 12
Năm 2024 : 2.061